Pogoj za vpis v štiriletni dodiplomski program je uspešno opravljen preizkus znanja ali končana nižja glasbena šola (vsaj štiri leta klavirja in teorije).

Potrebna znanja je možno pridobiti z obiskom pripravnice, ki obsega:

  • enoletni tečaj glasbene teorije,
  • klavir (program štirih let nižje glasbene šole).

Sprejemni izpit je vsako leto zadnji teden v septembru. Kandidat naj morebitna spričevala prinese s seboj.