Namen in vodstvo

Po statutu Orglarske šole je to “ustanova, na kateri se organisti in zborovodje usposabljajo za glasbeno in liturgično delovanje pri bogoslužju. Izpostavljena so tri področja, na katerih si slušatelji pridobivajo znanje: orgelska igra, vodenje zbora in cerkvena kompozicija.

Predavatelji

Predavatelj mora imeti ustrezno kvalifikacijo, vsaj višjo strokovno izobrazbo s področja predmeta, ki ga poučuje. Začasno se lahko nastavi tudi učitelja brez ustrezne diplome, če je njegovo znanje dokazano. Profesorji so dolžni nuditi kar največ znanja in vestno opravljati svoje delo.

Študijski red

Statut v naslednjih členih določa trajanje študijskega leta, kdaj ni skupinskega pouka (le cerkveni in državni prazniki, ne glede na obdobja šolskih počitnic) in kdaj so sprejemni izpiti (zadnja sobota v septembru). Naveden je tudi predmetnik in možnost, da je kandidat lahko oproščen predmetov, ki jih je poslušal že na kakšni drugi glasbeni šoli.

Oblike študija

Opisan je pomen pripravnice, štiriletnega dodiplomskega študija in nato še možnosti podiplomske specializacije. Ob koncu študija učenci dobijo diplome, poseben člen pa določa, da je možno na dodiplomskem študiju obiskovati samo orgle ali samo teorijo.

Izpiti

Statut tu določa pogoje za prestop v višji letnik (opravljeni vsi izpiti), dosego diplome in vpis na podiplomsko stopnjo (opravljen zaključni izpit 4. letnika). Poleg rednih izpitnih rokov, poletnega in jesenskega, je podana tudi možnost izrednih rokov po dogovoru s profesorjem, kar posledično sprosti striktnost prestopnih pogojev. Pri orgelskih izpitih mora biti prisotna komisija. Opisan je tudi način izvedbe zaključnih izpitov in sistem ocenjevanja, ki je enak kot na fakultetah. Ocene se vpisujejo v indeks, snov pa v prijavnice, ki gredo skupaj z drugimi podatki o kandidatovem študiju v njegov dosje.

Ekonomska vprašanja

Zadnji štirje členi statuta govorijo o dohodkih in izdatkih Orglarske šole. Finančna sredstva naj bi dotekala iz šolnin, Nadškofijskega ordinariata in Teološke fakultete. Ekonomska bremena so honorarji profesorjem, nakupi in vzdrževanje inštrumentov, notni material, administracija in vzdrževanje prostorov.