Orgle orglarstva Močnik (op. 3, 2001)

Orgle se nahajajo v kapeli teološke fakultete.

Dispozicija:

I Manual
1 Principal 8′
2 Flavta 8′
3 Salicional 8′
4 Oktava 4′
5 Superoktava 2′

6 Mikstura IV 1 1/3′
II Manual

7 Kopula 8′
8 Cevna flavta 4′
9 Kvinta 2 2/3′
10 Konična flavta 2′
11 Terca 1 3/5′

12 Ukrivljeni rog 8′
Pedal

13 Subbas 16′
14 Oktavni bas 8′ (transm. iz 1)
15 Flavtni bas 8′ (transm. iz 2)
16 Koral 4′ (transm. iz 4)

Orgle so dvomanualne, z mehansko tonsko in registrsko trakturo, s sapnicami na poteg, s trinajstimi pojočimi registri, kot transmisije so v pedalu dostopni še trije registri I. manuala. Prvi manual je principalni, dodana pa sta še dva osemčeveljska registra (Flavta, Salicional). Drugi, spremljevalni manual, poleg jezičnika sestavlja pet registrov od prvega do petega alikvota, ki skupaj tvorijo razstavljeni kornet.

Orgle bratov Osredkar (1991)

Orgle se nahajajo v drugem nadstropju v sobi pri knjižnici.

Dispozicija:
I in II manual
1 Burdon 8

2 Cevna flavta 4

3 Principal 2

4 Cimbel II

Pedal
5 Subbas 16

Dvomanualne orgle imajo mehansko trakturo in sapnice na poteg. Njihova posebnost so dvojne sapnice, tako da vsi štirje manualni registri neodvisno igrajo na obeh manualih (kar pomeni praktično 8 registrov).

Orgle bratov Osredkar (1994)

Orgle se nahajajo v drugem nadstropju v misijonski sobi.

Dispozicija:
I in II manual
1 Burdon 8

2 Cevna flavta 4

3 Principal 2

Mikstura 1 1/3

Pedal
5 Subbas 16

Dispozicija se od prejšnjih razlikuje le v tem da je register Cimbel II nadomeščen z zelo podobno Miksturo 1 1/3.

Hofbauerjeve orgle (1988)

Orgle se nahajajo v drugem nadstropju v vogalni sobi (vhod skozi predavalnico št. 7).

Dispozicija:
I manual
1 Rohrgedackt 8
2 Principal 4
3 Quinte 2 2/3
4 Spizflöte 2
5 Mixtur II 1 1/3
II manual

6 Holzgedackt 8
7 Rohrflöte 4
8 Prinzipal 2
9 Terz 1 3/5
10 Krumhorn 8
Pedal

11 Subbass 16
12 Choralbass 4

Dvomanualne mehanske orgle imajo sapnice na poteg. Novobaročna dispozicija prinaša zelo jasno registrsko piramido: principalna osnova na prvem manualu je 4-čeveljska, na drugem 2-čeveljska, kulminacijo na prvem predstavlja mikstura, na drugem pa jezičnik (Krumhorn). V pedalu je Choralbass, ki služi kot solistični pedalni register. Standardni baročni osemčeveljski oktavbas se da pridobiti s pedalno zvezo. Z manualno zvezo se da dobiti tudi seskvialtero (osnova + kvinta + terca).

Klavirji in pianini

V prostorih Orglarskege šole so za pouk in vajo na voljo štirje pianini in dva klavirja. Klavirja sta stare izdelave, Stingl in Bösendorfer. Od pianinov je eden predvojni Ronisch, dva Petrofa in en električni znamke Yamaha. Vsak inštrument je v svojem prostoru.