• naslov Poljanska cesta 4, SI-1000 Ljubljana
  (2. nadstropje, naravnost po hodniku, vhod skozi peta vrata)
 • email Knjižničar: Uroš Kovačič
 • mobilni 041/281-479
 • Dostop do knjižnega gradiva po predhodnem dogovoru.

V okviru Orglarske šole deluje knjižnica, ki hrani bogato zbirko raznovrstnega notnega in tekstovnega gradiva. V okviru knjižnice se skuša oblikovati čim bolj popolno zbirko vseh izdaj ali rokopisov slovenske cerkvene glasbe.

Notna zbirka je urejena tako, da se najprej deli na vokalno in inštrumentalno glasbo. Pri inštrumentalni glasbi sta posebej izdvojena sklopa klavirske in orgelske literature. Orgelska literatura vključuje vsa obdobja od renesanse do danes, na voljo je tudi nekaj klavirskih šol. Vokalna literatura, ki prevladuje, je dalje razdeljena na cerkveno in necerkveno ter na domačo in tujo. Največji poudarek je na slovenski cerkveni zborovski literaturi. Knjižnica ima namreč že sedaj največjo zbirko slovenske cerkvene zborovske literature, še vedno pa jo načrtno dopolnjuje.

Poleg notnega gradiva je posebno bogastvo knjižnice zbirka cerkvenoglasbenih in drugih glasbenih revij od druge polovice 19. stoletja dalje. Ob Cerkvenem glasbeniku, od katerega hranijo vse letnike, so na razpolago še:

 • Glasbena zora,
 • Novi akordi,
 • Sv. Cecilija,
 • Fliegende Blätter,
 • Musica sacra,
 • Musica divina,
 • Caecilien Kalendar,
 • Cäcillia,
 • Gregorianische Rundschau,
 • Zvuk,
 • Grlica,
 • in druge.

Knjižnica hrani tudi veliko tujih učbenikov, razprav, monografij, klavirskih izvlečkov ter publikacij z raznih glasbenih področij.