1. Glasbeno-teoretični in strokovni predmeti:
  • Gregor Klančič (glasbena pripravnica, harmonija, zborovodstvo)
  • s. Diana Novak (solfeggio, harmonija, kontrapunkt, instrumentacija, kompozicija)
  • Rok Rakar (cerkveno-glasbena literatura, oblikoslovje, generalbas, improvizacija)
  • Renata Vereš Klančič (vokalna tehnika)
  • Brane Košir (organologija)
  • Slavko Krajnc (liturgika)
  • s. Božena Kutnar (gregorijanski koral)
  • Jernej Weiss (zgodovina cerkvene glasbe)
 2. Orgle in klavir:
  • Tilen Bajec
  •  Polona Gantar
  •  Gregor Klančič
  •  Tereza Podlogar